Obecna sytuacja związana z koronawirusem jest burzliwa nie tylko społecznie – wpływa ona także bezpośrednio na rynek pracy absolutnie każdej branży. Zarówno pracownicy jak i pracodawcy muszą przystosować się do płynnie zmieniających się warunków i nieustannie adaptować się – szczególnie w tak nagłych, nadzwyczajnych i, co w tym przypadku najważniejsze, przedłużających się sytuacjach jak epidemia. Owocuje ona dość nieprzyjemnym zarówno dla szefa jak i pracownika zjawiskiem – wzmożonym przymusem zwalniania.

Co zrobić by proces koniecznej redukcji etatów przebiegał w najbardziej bezbolesny sposób? Co zrobić by w konsekwencji nie ucierpiał pieczołowicie budowany wcześniej wizerunek dobrego pracodawcy? Jak pozwolić zwalnianej osobie zachować godność, wysoką samoocenę i poczucie sprawstwa, jak pomóc jej znaleźć nowe miejsce pracy? Jak uzmysłowić, że to nie koniec świata? Z pomocą przychodzi outplacement.

Czym jest outplacement?

Zwalniać czasem trzeba – to fakt. Ale można to robić na różne sposoby. Nie trzeba być psychologiem, by wiedzieć, że zdecydowanie najgorszym jest pozostawianie pracownika samemu sobie z dnia na dzień, bez zrozumiałego wyjaśnienia przyczyn, ani perspektyw na przyszłość – nawet, jeśli menadżer z powodów obiektywnych rzeczywiście “stoi pod ścianą”. Wiele firm jednak decyduje się na takie proste rozwiązanie, dając swojemu byłemu pracownikowi czas jedynie na zebranie swoich rzeczy do pudełka i wyniesienie ich z firmy. Karygodnym jest natychmiastowe „odcinanie” z sieci, uniemożliwiające pracownikowi z wieloletnim stażem wysłanie do współpracowników pożegnalnego maila i odbieranie telefonu służbowego w momencie wręczania dokumentów wypowiedzeniowych. Z pomocą przychodzi tu outplacement – jedna z łagodniejszych form tak zwanego “zwolnienia monitorowanego”, czyli, jak sama nazwa wskazuje, w jakiś sposób kontrolowanego. Skupia się on przede wszystkim na tym by: zwalnianemu pracownikowi zapewnić odpowiednie wsparcie psychologiczne przy zmianie pracy, zneutralizować jego negatywne emocje, dać mu poczucie, że to nie koniec jego kariery, a jej nowy etap, który właśnie się rozpoczyna.

Sposoby na przeprowadzenie etycznego outplacementu:

 • Na samym początku trzeba bezwzględnie zdać sobie sprawę z tego, że – szczególnie w przypadku pracowników piastujących swoją rolę w firmie przez wiele lat – traktują oni ją jako część swojej tożsamości. Nie można jej zrujnować z dnia na dzień, próba takiej gwałtownej zmiany spotka się z gigantycznym oporem. Ci ludzi pracowali, współtworząc firmę wiele lat, często będąc z nią bardzo mocno emocjonalnie związani (jak również z pracującymi w niej ludźmi). W stu procentach zidentyfikowali się z rolą i dla obopólnej korzyści należy to uszanować. Dobrze jest umieć docenić wieloletni wysiłek pracownika, nie dać mu odczuć, że został on przekreślony, przygotować go do zmian stopniowo, spokojnie, lecz stanowczo. W tym celu wskazane jest zapewnienie wsparcia psychologicznego oraz późniejsze doradztwo zawodowe. Dzięki temu nauczy się on pracować na swoich zasobach i mocnych stronach oraz zdefiniuje potencjalne obszary zawodowe w których powinien szukać zatrudnienia.

 • Szanse na znalezienie pracy przez pracownika 50+ na polskim rynku są niestety wciąż ograniczone. Polska kadra menadżerska nie nauczyła się jeszcze czerpać z zespołów wielopokoleniowych ani indywidualnych, bogatych doświadczeń pracowników z długoletnim stażem. By nie dopuścić do pojawienia się poczucia bezużyteczności należy wspomóc pracownika w poszukiwaniu kolejnej pracy lub założenia własnej działalności gospodarczej, bo taka droga przecież także jest dostępna.

 • Czy podawać powody zwolnienia? W sytuacji zwolnień wynikających z kryzysu i podyktowanych restrukturyzacją podajemy zwalnianym obiektywny powód, jakim jest konieczność zmian organizacyjnych. Mówimy, że decyzja jest już podjęta i nie wchodzimy w dyskusje z pracownikiem.

 • Zwalniany pracownik dość często jest w posiadaniu podstawowych narzędzi pracy tj. służbowego samochodu, telefonu, komputera itp. Jego życie, również prywatne oraz logistyka dostosowane są do tego faktu. Dobrze jest dać mu czas na uporządkowanie tych spraw (pożegnalne e-maile i telefony, zakup nowego auta, możliwość pozostawienia służbowego numeru telefonu itp.). Zorganizowanie sobie tego momentu życia jest kluczowe, a oddech i pauza pomogą w odzyskaniu utraconej kontroli nad wydarzeniami. Dobrze jest też dać szansę współpracownikom na pożegnanie – zorganizowanie przestrzeni na krótkie spotkanie, oficjalne podziękowanie bądź pożegnalny drobiazg dla odchodzącej z pracy osoby.

 • Lepiej zapobiegać niż leczyć – pokolenia na rynku pracy nie zastępują siebie nawzajem skokowo, a płynnie, przenikają się i koegzystują ze sobą obok. Dlatego niektóre założenia zmieniającego się rynku są szybciej przyswajane przez młodszych pracowników (bo tylko takie środowisko pracy znają), a dla tych starszych stażem stanowią coś, czego nie zauważają lub nie akceptują. Jednym z takich zjawisk jest konieczność dużej różnorodności w aktywnościach i nieustannego dostosowywania się do nieustannie zmieniających się warunków pracy. To już nie jest środowisko, w którym jedna osoba może piastować jedno i to samo stanowisko przez okres całej swojej kariery – rozwój jest nie tylko przywilejem, ale i obowiązkiem. W związku z tym antidotum na konieczność outplacementu to nietrzymanie ludzi na wieloletnich stanowiskach, przyzwyczajanie ich do nieustannego adaptowania się do zmian od samego początku. Dzięki temu zakańczanie współpracy nie będzie traktowane personalnie, ponieważ potrzeba rozwijania się i częstej zmiany kontekstu pojawi się także w samym pracowniku. Zniknie szok, a pojawi się zrozumienie – tak działa rynek.

Kompleksowy outplacement – oferta LubHunters

Jeśli Twoja Firma stoi w tej chwili przed koniecznością outplacementu, możesz skorzystać z naszej specjalnej oferty kompleksowego ouplacementu. W jej skład wchodzą:

Dla zwalniających:
 • papierowy przewodnik “Jak przeprowadzić zwolnienia?”

 • szkolenie-warsztat praktycznie przygotwujący do przeprowadzenia zwolnień

Dla zwalnianych:
 •  telefon indywidualny konsultanta (psychologa) z przedstawieniem i zaproszeniem na spotkanie on-line,
 • spotkanie on line lub osobiste z konsultantem (psychologiem) tłumaczące, czym jest outplacement i jaką mamy w nim rolę
 •  grupowe szkolenie dotyczące obecnego lokalnego rynku pracy, praktyczny warsztat tworzenia CV, profili w mediach społecznościowych oraz prowadzenia skutecznych rozmów rekrutacyjnych
 •  praca domowa dla uczestników
 •  spotkanie on-line, osobiste konsultacje dotyczące napisanego CV i stworzonych profili osobowościowych

Napisz do nas już dziś!

LubHunters Team