Outplacement w dobie koronawirusa

Obecna sytuacja związana z koronawirusem jest burzliwa nie tylko społecznie – wpływa ona także bezpośrednio na rynek pracy absolutnie każdej branży. Zarówno pracownicy jak i pracodawcy muszą przystosować się do płynnie zmieniających się warunków i nieustannie adaptować się – szczególnie w tak nagłych, nadzwyczajnych i, co w tym przypadku najważniejsze, przedłużających się sytuacjach jak epidemia. Owocuje ona dość nieprzyjemnym zarówno dla szefa jak i pracownika zjawiskiem – wzmożonym przymusem zwalniania.

Co zrobić by proces koniecznej redukcji etatów przebiegał w najbardziej bezbolesny sposób? Co zrobić by w konsekwencji nie ucierpiał pieczołowicie budowany wcześniej wizerunek dobrego pracodawcy? Jak pozwolić zwalnianej osobie zachować godność, wysoką samoocenę i poczucie sprawstwa, jak pomóc jej znaleźć nowe miejsce pracy? Jak uzmysłowić, że to nie koniec świata? Z pomocą przychodzi outplacement. Read more